اصلاح سبد بورسی

یکی ازنتایج عدم شناخت بازار و عدم رعایت مدیریت سرمایه ، یک پرتفوی زیان ده و نامنظم است که اصلاح…

27
4,000,000 تومان